عضویت    ورود
ورود به سایت


اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان برگزار شد

اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان برگزار شد

اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان با حضور مهدی جرجانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان، کیانی مدیر بهزیستی و سایر اعضاء برگزار شد. 

کد خبر: 3998


پیام تبریک فرماندار شهرستان گرگان به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا(ع)

پیام تبریک فرماندار شهرستان گرگان به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا(ع)

عیسی پایین محلی فرماندار شهرستان گرگان طی پیامی فرارسیدن ولادت باسعادت امام رضا(ع) را تبریک گفت.


کد خبر: 3997


ملاقات عمومی فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد

عیسی پایین محلی فرمانداری شهرستان گرگان به همراه معاونین خود به صورت چهره به چهره پاسخگوی مشکلات مردم شد.


 

کد خبر: 3995


کاهش بارندگی الگوی کشت را تغییر داده است

کاهش بارندگی الگوی کشت را تغییر داده است

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گفت: با توجه به کاهش میزان بارندگی سال جاری نسبت به سال گذشته، میزان تولید برخی محصولات کشاورزی تغییر پیدا کرده است.


کد خبر: 3994


جلسه رفع تنش آبی شهرستان گرگان برگزار شد

جلسه رفع تنش آبی شهرستان گرگان برگزار شد

فرماندار شهرستان گرگان گفت: برنامه ریزی های لازم جهت تامین بخشی از کمبود آب شرب شهرستان گرگان صورت پذرفته است تا مشکلات را به حداقل برسانیم.


 

 

کد خبر: 3993


آموزش مهمترین مؤلفه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است

آموزش مهمترین مؤلفه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان گفت: پیشگیری بر درمان و مقابله مرجح است و آموزش مهمترین مؤلفه در پیشگیری و مقابله با اعتیاد است.


 

کد خبر: 3992


جلسه هماهنگي و هم انديشي مبارزه با آفت عمومي ملخ در شهرستان گرگان برگزار شد

جلسه هماهنگي و هم انديشي مبارزه با آفت عمومي ملخ در شهرستان گرگان برگزار شد

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گفت: به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از هجوم ملخ ها، هرچه سریعتر نسبت به حل این معضل اقدام خواهد شد.

کد خبر: 3991


انجمن دختران حاج قاسم در شهرستان گرگان تشکیل شد

انجمن دختران حاج قاسم در شهرستان گرگان تشکیل شد

مهدی جرجانی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان خبرداد: انجمن دختران حاج قاسم به همت سازمان تبلیغات اسلامی با ماهیت جهاد تبیین، هویت بخشی و گفتمان سازی با محوریت گفت‌و‌گوی دختران گام دوم انقلاب تشکیل شد. 

کد خبر: 3990


اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان برگزار شد

اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان برگزار شد

اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان با حضور مهدی جرجانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان، کیانی مدیر بهزیستی و سایر اعضاء برگزار شد. 

کد خبر: 3998


پیام تبریک فرماندار شهرستان گرگان به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا(ع)

پیام تبریک فرماندار شهرستان گرگان به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا(ع)

عیسی پایین محلی فرماندار شهرستان گرگان طی پیامی فرارسیدن ولادت باسعادت امام رضا(ع) را تبریک گفت.


کد خبر: 3997


ملاقات عمومی فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد

عیسی پایین محلی فرمانداری شهرستان گرگان به همراه معاونین خود به صورت چهره به چهره پاسخگوی مشکلات مردم شد.


 

کد خبر: 3995


کاهش بارندگی الگوی کشت را تغییر داده است

کاهش بارندگی الگوی کشت را تغییر داده است

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گفت: با توجه به کاهش میزان بارندگی سال جاری نسبت به سال گذشته، میزان تولید برخی محصولات کشاورزی تغییر پیدا کرده است.


کد خبر: 3994


جلسه رفع تنش آبی شهرستان گرگان برگزار شد

جلسه رفع تنش آبی شهرستان گرگان برگزار شد

فرماندار شهرستان گرگان گفت: برنامه ریزی های لازم جهت تامین بخشی از کمبود آب شرب شهرستان گرگان صورت پذرفته است تا مشکلات را به حداقل برسانیم.


 

 

کد خبر: 3993


آموزش مهمترین مؤلفه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است

آموزش مهمترین مؤلفه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان گفت: پیشگیری بر درمان و مقابله مرجح است و آموزش مهمترین مؤلفه در پیشگیری و مقابله با اعتیاد است.


 

کد خبر: 3992


جلسه هماهنگي و هم انديشي مبارزه با آفت عمومي ملخ در شهرستان گرگان برگزار شد

جلسه هماهنگي و هم انديشي مبارزه با آفت عمومي ملخ در شهرستان گرگان برگزار شد

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گفت: به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از هجوم ملخ ها، هرچه سریعتر نسبت به حل این معضل اقدام خواهد شد.

کد خبر: 3991


انجمن دختران حاج قاسم در شهرستان گرگان تشکیل شد

انجمن دختران حاج قاسم در شهرستان گرگان تشکیل شد

مهدی جرجانی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان خبرداد: انجمن دختران حاج قاسم به همت سازمان تبلیغات اسلامی با ماهیت جهاد تبیین، هویت بخشی و گفتمان سازی با محوریت گفت‌و‌گوی دختران گام دوم انقلاب تشکیل شد. 

کد خبر: 3990


اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان برگزار شد

اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان برگزار شد

اولین جلسه شورای مشارکت های مردمی شهرستان گرگان با حضور مهدی جرجانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان، کیانی مدیر بهزیستی و سایر اعضاء برگزار شد. 

کد خبر: 3998


پیام تبریک فرماندار شهرستان گرگان به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا(ع)

پیام تبریک فرماندار شهرستان گرگان به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا(ع)

عیسی پایین محلی فرماندار شهرستان گرگان طی پیامی فرارسیدن ولادت باسعادت امام رضا(ع) را تبریک گفت.


کد خبر: 3997


ملاقات عمومی فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد

عیسی پایین محلی فرمانداری شهرستان گرگان به همراه معاونین خود به صورت چهره به چهره پاسخگوی مشکلات مردم شد.


 

کد خبر: 3995


کاهش بارندگی الگوی کشت را تغییر داده است

کاهش بارندگی الگوی کشت را تغییر داده است

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گفت: با توجه به کاهش میزان بارندگی سال جاری نسبت به سال گذشته، میزان تولید برخی محصولات کشاورزی تغییر پیدا کرده است.


کد خبر: 3994


جلسه رفع تنش آبی شهرستان گرگان برگزار شد

جلسه رفع تنش آبی شهرستان گرگان برگزار شد

فرماندار شهرستان گرگان گفت: برنامه ریزی های لازم جهت تامین بخشی از کمبود آب شرب شهرستان گرگان صورت پذرفته است تا مشکلات را به حداقل برسانیم.


 

 

کد خبر: 3993


آموزش مهمترین مؤلفه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است

آموزش مهمترین مؤلفه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان گفت: پیشگیری بر درمان و مقابله مرجح است و آموزش مهمترین مؤلفه در پیشگیری و مقابله با اعتیاد است.


 

کد خبر: 3992


جلسه هماهنگي و هم انديشي مبارزه با آفت عمومي ملخ در شهرستان گرگان برگزار شد

جلسه هماهنگي و هم انديشي مبارزه با آفت عمومي ملخ در شهرستان گرگان برگزار شد

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گفت: به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از هجوم ملخ ها، هرچه سریعتر نسبت به حل این معضل اقدام خواهد شد.

کد خبر: 3991


انجمن دختران حاج قاسم در شهرستان گرگان تشکیل شد

انجمن دختران حاج قاسم در شهرستان گرگان تشکیل شد

مهدی جرجانی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گرگان خبرداد: انجمن دختران حاج قاسم به همت سازمان تبلیغات اسلامی با ماهیت جهاد تبیین، هویت بخشی و گفتمان سازی با محوریت گفت‌و‌گوی دختران گام دوم انقلاب تشکیل شد. 

کد خبر: 3990

گرگان در یک نگاه

حدیث روز

امام علی(ع) می فرماید : هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم.

آرشیو

<    «  خرداد 1402  »    >
شیدسچپج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

پیوندها

نظر سنجی

اوقات شرعیآمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 21
بازدید دیروز: 72
بازدید ماه:4818
بازدید سال:22109
بازدید کل:1923066

ارتباط با فرماندار